Holy Family Catholic School, Keighley, GCSE results 2014

The first figure for each candidate indicates the number of A* to C passes. The second figure indicates the number of other passes.

AHMAD A, ma, mu, rs*, en, hi*, AHMED S, ma, rs, hi, en, gy, AHMED U, ma*, bi*, ch*, ph*, rs*, sp, cp*, hi*, ei*, en, hi, ja*, ur, ALI H, py, ma*, rs*, ei*, en*, fr, hi*, ALI H, ma, rs, cp, en, tv, gy, py, ALI I, ma*, rs*, pe*, ei*, en*, tv, py*, ALI S, ma*, sc, sc, rs, hi, pe, ei*en*, ALLSOPP L, ma*, fs*, rs, en, cp, pd, ALYAS A, ma*, sc*, sc*, rs*, cp*, ei*, en*, tv, gy*, gn, AMIN A, ma, rs, hi, ei, en, gy, AMIN D, ma, pd, rs, en, ANSAR A, py*, ma*, bi*, ch*, ph*, pd*, rs**, ei*, en*, gy*, sp*, ur*, ARNOLD C, py*, ma*, bi*, ch*, ph*, dr*, rs*, ei*, en*, fr, hi*, BAIG M-U-N, ma*, bi*, ch*, ph**, bu*, rs*, ei**, en*, hi*, py*, BAKER L, py, ma, rs, pe*, ei*, en, bu, fl*, BILNEY G, ma*, sc, sc, fs, rs, pe*, ei, en*, hi, sp, BLAKELEY A, ma*, rs, pe, en, fs, pd, BOJARSKA A, ma*, fs*, rs, pe, en, bu, py, BRADLEY T, ma*, sc*, sc, rs, pe*, ei*, en*, tv, fr, gy*, BRETT N, ma*, sc, sc, bu, rs*, cp*, ei, en, hi, sp, CARDOZO A, ma*, pd, rs, en, fl, CHARLES C, ma*, mu*, rs*, ei*, en*, tv*, fa*, CHARNOCK R, py*, ma*, ei**, en*, sc*, CHILTON E, ma, fs, rs, en, tv, py, COOK K, ma*, sc*, sc*, fs*, rs*, hi*, ei*, en*, fr*, py*, COOPER B, ma, fs, rs, en*, fr, COPPEN B, ma*, sc*, sc, rs*, hi*, pe*, ei*, en*, tv*, sp*, COPPEN J, py*, ma*, bi*, ch*, ph*, rs*, hi**, ei**, en*, cp*, ja*, COPPERWAITE P, ma*, fs*, rs*, pe*, ei*, en*, hi, tv*, COX B, ma*, sc, sc, bu, rs, pe*, ei, en*, fr, gy, DAVISON R, fa, ma, rs, pe, ei*, en, bu, fl*, DICKENS C, ma*, dr, mu, rs, ei, en*, py, DREWITT J, ma*, bu*, rs, cp*, ei*, en*, py*, sp, DUCKWORTH D, fa*, ma, dr*, rs, ei*, en, tv, EASTWOOD N, fa*, ma*, bi*, ch*, ph*, rs*, sp**, ei*, en**, gy*, py*, ECCLES A, py*, ma*, sc*, sc*, rs*, sp*, ei*, en*, hi, pd*, FATIMA M, py, ma, rs*, pe*, ei*, en, gy*, FINN H, ma, sc, sc, rs, hi, pe, ei, en*, gn, FOX S, ma*, rs*, cp, pe*, ei*, en*, fl, pd, GABOR P, ma, pd, rs, en, fs, GAUGHAN L, ma*, sc, sc, rs*, hi*, pe*, ei*, en*, py, sp*, GHAFOOR A, ma*, bi*, ch*, ph*, gy*, rs*, cp*, ei*, en*, gn*, hi*, GILL J, ma*, fs, en, hi*, GILMARTIN J, ma*, bi, ch, ph*, pd*, rs, hi*, ei*, en*, sp*, GOULDING S, py, fa, ma, rs*, en, fa, GREEN S, ma*, sc, sc, gy*, rs*, pe*, ei*, en*, bu, fr, GREENWOOD L, ma*, sc, sc, rs, hi*, pe*, en, gn, GROVES L, ma*, rs*, hi*, en, pd, py, HAFEEZ A, ma*, sc*, sc*, rs*, cp*, ei*, en*, tv, gy*, gn, HEARN B, py, ma*, sc*, sc*, fr, rs, ei, en, cp*, hi, HEXTALL T, ma, pd, dr*, rs, en, HOBSON J, ma, rs, hi, en, fs, pd, HOPKINS E, ma*, sc*, sc*, dr*, rs*, hi*, ei*, en*, gn*, py*, HUDSON J, ma, rs, pe, en, HUSSAIN A, ma*, sc, sc, rs*, hi*, ei*, en*, tv*, dr*, ja*, HUSSAIN A, ma, rs*, ei, en*, bu, py, HUSSAIN B, py, ma, rs*, cp*, hi*, ei*, en*, py, ur*, HUSSAIN B, ma**, bi*, ch*ph*, bu*, rs*, sp*, ei*, en*, gy*, py*, HUSSAIN D, ma*, bu, rs*, en*, tv, hi, HUSSAIN K, ma, mu, rs, en, py, IQBAL J, ma, rs, pe, en, pd, JESSOP K, ma, dr, rs, ei*, en*, hi, sp, JOHANNESON S, py, ma, sc, sc, rs, hi*, en*, JOHNSON C, ma*, bi, ch, ph*, rs*, hi*, pe*, ei*, en*, py*, sp*, JOHNSON S, fa, ma*, mu, rs*, ei*, en*, dr*, hi, JONES B, ma, gy, rs, en, hi, JONES B, ma, rs, en, tv, gy, JONES J, ma*, pd*, rs*, en*, bu*, JOSEPH L, fa*, ma*, bi, ch*, ph*, rs, hi*, ei*, en*, fr*, py*, KAROL I, py, ma, sc, sc, rs, ei, en, fr, hi, KEATING O, ma*, dr*, rs, pe, en*, mu, py, KELLY C, ma*, mu, rs*, ei*, en*, tv*, gy*, KHAN H, fa, ma, rs*, ei*, en*, bu*, hi, KING A, ma*, bi, ch, ph, mu, rs*, sp*, ei*, en*, dr*, hi*, KITSON B, ma, gn, rs, fl, en, gy, hi, py, KUS L, ma, pd, hi, en, gy, LEWIS J, ma*, bi*, ch*, ph*, rs*, sp*, cp*, ei*, en*, hi*, ja*, LOHAN H, py*, ma*, bi*, ch*, ph*, bu*, rs*, ei*, en*, fr, hi*, LUCIANO E, ma*, mu, rs*, ei, en*, bu*, MAHMOOD A, ma*, gy*, rs*, ei, en*, bu, py*, MAHMOOD N, fa, ma, mu, rs, ei*, en*, hi, MAHMOOD Z, py, ma*, rs*, en, fl, pd, MAKHOKOLO L, ma*, sc, sc, fr, rs, fl*, ei, en*, cp, gy, MANN C, fa, ma*, bi, ch*, ph*, rs*, hi*, ei*, en*, dr*, ja*, MARCHINI N, ma*, dr*, rs*, cp*, en, MAZIARZ P, fa*, ma*, mu*, rs*, ei*, en*, fr*, py, pl**, MCEWAN B, ma*, sc*, sc*, bu*, fr, rs*, hi*, ei*, en*, fr, hi, MCGEACHIE L, ma*, sc, sc, dr*, mu*, rs, ei*, en*, gy*, sp, MELI J, ma*, rs*, cp*, hi*, ei*, en*, gy*, MELLOR C, ma*, bi*, ch*, ph*, rs*, sp**, ei**, en**, tv*, hi*, py*, METCALF G, fa, ma, fs, rs, ei*, en*, py, METCALFE W, ma*, bi, ch, ph*, dr*, rs*, hi, ei*, en*, tv, mu*, sp, MEYRICK J, py*, ma*, bi*, ch*, ph*, rs*, hi*, ei*, en*, cp*, ja*, MIDDLETON L, fa*, ma*, bi*, ch*, ph*, rs**, sp*, ei**, en**, bu*, gy**, MILLINGTON L, ma, sc, sc, gy, rs, pe, ei, en, bu, MILNES F, py, ma, rs, en, dr*, MITCHELL C, ma, rs, cp, pe, en, fl, pd, NAHEEM F, ma, fs, dr, rs, en, NAREY J, ma*, sc*, sc*, gy*, rs, ei, en*, tv*, cp*, gn, NARMANTAITE S, py, fa*, ma, rs, en, bu, cp, O'DRISCOLL A, ma, rs, pe, en, gy, pd, OLDFIELD N, ma, dr*, mu, rs*, ei*, en*, gy, sp, PARKINSON E, ma*, sc*, sc*, rs*, hi*, pe*, ei*, en*, dr*, gn*, PATON R, ma, fs, rs, ei*, en*, tv*, dr*, PERVEZ I, ma*, gy*, rs*, ei*, en*, bu, py, PIOTROWIAK W, fa*, ma*, fs, rs, en, pl*, PLEWS E, py, ma*, mu, rs*, en*, fa, hi, POMPA B, ma, rs, en, fs, pd, PRESTON C, ma*, rs, hi, pe, en*, fr, pd, PYE A, py*, ma*, sc*, sc*, gy*, rs*, ei*, en*, fr*, pd*, QAMAR I, ma, bu, rs, cp, en, hi, RAHEEM DAAD M, ma*, sc*, sc*, rs*, cp, ei, en*, fr*, hi, RAHMAN A, py*, ma*, bi*, ch*, ph*, pd*, rs*, ei*, en*, gy*, sp*, RATAJCZAK I, ma*, mu, rs, en*, tv, fa, RHODES J, ma, fs, rs, pe, en, fl, RILEY D, ma*, sc*, sc, dr*, rs*, hi*, ei*, en*, mu*, sp, RISIDI D, ma, pd, rs, fl, ei, en, hi, py, ROBERTSON A, ma*, mu, pe*, en*, ROCHFORD C, fa, ma, rs, ei, en, py, ROCKS J, ma, fs, rs, fl, en, bu, SACCO F, ma*, mu, rs*, sp*, ei*, en*, dr*, ja*, SAGHEER S, py, ma, rs*, en*, bu, dr, SAGHIR S, ma*, rs*, cp, hi*, en*, gy, tv, SEATON C, ma, fs, rs, pe, ei, en, fl, mu, SHARPLES K, ma*, sc*, sc, mu*, rs*, sp*, ei*, en*, hi*, ja*, SHAW K, py, ma*, rs, pe*, ei, en, fr, pd*, SHEPHERD S, ma, rs, fl, en, fa, SHORE H, fa*, ma*, sc*, sc*, rs*, pe*, ei*, en*, hi*, sp, SIBANDA E, py, ma, rs, hi*, en, dr*, mu, SIDDIQUE A, ma*, sc, sc, rs*, cp, ei*, en*, tv, gn, hi*, SIMPSON A, ma*, bi, ch, ph, rs*, hi*, ei*, en*, fr, gy*, SMITH D, ma*, bi*, ch*, ph*, gn*, rs*, hi*, ei*, en*, gy*, ja*, SMITH J, ma*, sc*, sc, bu*, rs*, hi, ei*, en*, gn*, tv*, SMITH T, mu, en, fs, SOTHERAN J, py, ma*, bi*, ch*, ph, mu, rs*, en, gy*, gn, SOUTHWELL K, ma*, fs, rs, en, gy, py, STARR E, ma*, bi*, ch*, ph*, dr*, rs**, pe*, ei*, en*, hi*, sp*, STEWART L, ma*, bi*, ch*, ph*, gy*, rs*, sp*, ei*, en*, gn*, hi*, STOCKDALE M, hi*, SUTHERLAND J, fa*, ma*, bi, ch, ph*, dr*, rs*, ei*, en**, hi*, sp*, SZCZUR S, py**, ma**, bi**, ch*, ph**, mu*, rs**, ei**, en**, hi**, ja**, TANVIR W, ma*, bi*, ch, ph, rs, pe*, ei*, en*, gn, hi, THORNTON R, py*, ma*, bi*, ch*, ph*, bu*, rs*, ei*, en*, fr*, hi*, TRONNOLONE M, ma*, sc*, sc*, fr*, rs*, pe*, ei*, en*, hi*, TRUEMAN L, py, ma*, rs*, ei*, en*, gy*, TURNER C, ma, rs, en, WAHID A, ma*, bi*, ch*, ph*, rs*, hi**, ei**, en**, tv*, bu*, fr*, WAJID Q, ma*, sc, sc, bu, rs*, cp*, en*, gn*, hi, WALSH N, ma*, sc, sc, rs, cp, hi*, ei, en*, py*, sp*, WILLIAMS A, ma*, dr, rs, ei, en, py*, WOODWARD T, ma*, rs*, cp*, hi*, ei*, en*sp*, YASIN M, ma, rs, en*, pd, ZUBAIR S, ma, rs, en, bu

BTEC Level 1 / Level 2 First Award and or BTEC Level 2 Certificate

AHMAD A, ad, tt*, AHMED S, bu, er*, AHMED U, er*, ALI H, er**, ALI H, er*, ALI I, er*, ALLSOPP L, bs*, er*, ALYAS A, er*, AMIN A, bs**, AMIN D, er*, ANSAR A, tt*, ARNOLD C, mu*, BAIG M, tt*, BLAKELEY A, sr*, BOJARSKA A, er*, BRADLEY T, bu*, BRETT N, bu*, CHARLES C, hl*, mu*, CHARNOCK R, bu**, CHILTON E, hl*, sr*, COOK K, ad*, COOPER B, bu*, bs*, COPPEN B, sr*, COPPEN J, bu**, COPPERWAITE P, sr*, DAVISON R, hl*, DICKENS C, bu*, DREWITT J, ad*, DUCKWORTH D, ad*, hl*, EASTWOOD N, tt*, ECCLES A, hl*, FATIMA M, hl*, FINN H, bs*, GABOR P, ad, bs*, GAUGHAN L, mu*, GHAFOOR A, er*, GILMARTIN J, bu*, GOULDING S, mu*, GREEN S, mu*, GREENWOOD L, bu*, GROVES L, er, bu*, HAFEEZ A, tt*, HEARN B, bu*, HEXTALL T, bs*, HOBSON J, bs*, HOPKINS E, mu**, HUDSON J, hl*, HUSSAIN A, mu*, HUSSAIN A, ad, bu*, HUSSAIN B, er*, HUSSAIN B, tt*, HUSSAIN D, bu*, HUSSAIN K, ad, bu*, IQBAL J, bs*, JESSOP K, ad, tt*, JOHANNESON S, hl*, JOHNSON S, mu*, JONES B, bs*, JONES J, er*, JOSEPH L, ad*, KAROL I, ad*, KEATING O, sr*, KELLY C, mu*, KHAN H, ad**, KING A, tt*, LEWIS J, bu*, LOHAN H, hl*, LUCIANO E, er, bu*, MAHMOOD A, hl*, MAHMOOD Z, bs*, MAKHOKOLO L, bu*, MANN C, mu*, MARCHINI N, bu*, MAZIARZ P, mu*, MCGEACHIE L, mu*, MELI J, bs**, er*, MELLOR C, tt*, METCALF G, tt*, METCALFE W, tt*, MEYRICK J, mu**, MIDDLETON L, ad*, MILLINGTON L, bs*, MILNES F, sr, tt*, NAHEEM F, hl*, NAREY J, er*, NARMANTAITE S, mu*, O'DRISCOLL A, bs*, OLDFIELD N, mu*, PATON R, tt*, PERVEZ I, hl*, PIOTROWIAK W, tt*, PLEWS E, ad*, POMPA B, ad, er, bs**, PRESTON C, bs**, PYE A, tt*, QAMAR I, bu*, RAHEEM DAAD M A, bu*, RAHMAN A, hl*, RATAJCZAK I, mu*, RHODES J, hl*, RILEY D, bu*, RISIDI D, bs*, ROCHFORD C, sr, tt*, ROCKS J, bu*, SAGHEER S, hl*, SAGHIR S, bs*, SEATON C, hl*, SHARPLES K, mu*, SHAW K, bs*, SHEPHERD S, hl*, SHORE H, ad**, SIBANDA E, er*, SIDDIQUE A, tt*, SIMPSON A, bu*, tt*, SMITH D, er**, SMITH J, er*, SMITH T, bs*, SOTHERAN J, mu*, STEWART L, bs*, tt*, STOCKDALE M, bs*, SZCZUR S, mu**, TANVIR W, bu*, THORNTON R, bu*, TRUEMAN L, sr, mu*, TURNER C, bs*, WAHID A, ad*, WAJID Q, bu*, WALSH N, bu*, WILLIAMS A, sr, tt*, WOODWARD T, bu*, YASIN B, er*, ZUBAIR s, er*

BTEC Level 2 Extended Certificates

 AHMAD A, hl*, ALI I, sp**, BAKER L, sp*, BILNEY G, sp*, CARDOZO A, bu*, CHARLES C, hl*,  COOPER B, bu*, COPPEN B, sp*, COX B, sp*, DICKENS C, hl*, DUCKWORTH D, ar*, FINN H, sp*, FOX S, sp*, GABOR P, sp*, GILMARTIN J, er*, GOULDING S, hl*, GREENWOOD L, sp*, HEXTALL T, ar*, bu*, sp*, HOBSON J, sp*, HUDSON J, sp*, HUSSAIN B, hl*, HUSSAIN K, hl*, IQBAL J, sp*, JOHNSON C, sp*, JONES B, er*, KELLY C, hl*, LUCIANO E, sp*, MAHMOOD N, hl*, MARCHINI N, er*, MCEWAN B, sp*, MELI J, er*,  METCALF G, hl*, MILNES F, hl*, MITCHELL C, sp*, NAHEEM F, ar*, PARKINSON E, sp*, PATON R, hl**, PIOTROWIAK W, ar**, sp*, POMPA Boris, sp*, RATAJCZAK Inga, hl*, ROCHFORD C, hl*, ROCKS J, sp*, SACCO F, sp*, SMITH T, sp*, SOUTHWELL K, sp*, STARR E, sp*, SUTHERLAND J, sp*, TRONNOLONE M, ar**, sp*, TRUEMAN L, hl*, TURNER C, bu*, WILLIAMS A, hl*, WOODWARD T, er*, YASIN B, hl*, ZUBAIR S, sp*

OCR National Award Level 2 Science

AHMAD A, sc*, ALI H, sc*, ALI H, sc*, ALI I, sc*, ALLSOPP L, sc*, AMIN A, sc*, AMIN D, sc*, BAKER L, sc*, BLAKELEY A, sc*, BOJARSKA A, sc*, CARDOZO A, sc*, CHARLES C, sc*, COOPER B, sc*, COPPERWAITE P, sc*, DICKENS C, sc*, DREWITT J, sc*, DUCKWORTH D, sc*, FATIMA M, sc*, FOX S, sc*, GABOR P, sc*, GILL J, sc*, GOULDING S, sc*, GROVES L, sc*, HEXTALL T, sc*, HOBSON J, sc*, HUSSAIN A, sc*, HUSSAIN B, sc*, HUSSAIN D, sc*, HUSSAIN K, sc*, IQBAL J, sc*, JESSOP K, sc*, JOHNSON S, sc*, JONES B, sc*, JONES B, sc*, JONES J, sc*, KEATING O, sc*, KELLY C, sc*, KHAN H, sc*, KITSON B, sc*, KUS L, sc*, LUCIANO E, sc*, MAHMOOD A, sc*, MAHMOOD N, sc*, MAHMOOD Z, sc*, MARCHINI N, sc*, MAZIARZ P, sc*, MELI J, sc*, METCALF G, sc*, MILNES F, sc*, MITCHELL C, sc*, NAHEEM F, sc*, NARMANTAITE S, sc*, O'DRISCOLL A, sc*, OLDFIELD N, sc*, PATON R, sc*, PERVEZ I, sc*, PIOTROWIAK W, sc*, PLEWS E, sc*, POMPA B, sc*, PRESTON C, sc*, QAMAR I, sc*,  RATAJCZAK I, sc*,  RHODES J, sc*, RISIDI D, sc*, ROCHFORD C, sc*, ROCKS J, sc*, SACCO F, sc*, SAGHEER S, sc*, SAGHIR S, sc*, SEATON C, sc*, SHAW K, sc*, SHEPHERD S, sc*, SIBANDA E, sc*, SMITH T, sc*, SOUTHWELL K, sc*, TRUEMAN L, sc*, WILLIAMS A, sc*, WOODWARD T, sc*, YASIN B, sc*,

OCR Cambridge National level 1 / 2 ICT

AHMED S, it, AMIN A, it, AMIN D, it, BLAKELEY A, it, CARDOZO A, it, COOPER B, it, HUDSON J, it, HUSSAIN D, it, IQBAL J, it, O'DRISCOLL A, it, QAMAR I, it, FATIMA M, it*, JONES J, it*, KAROL I, it*, MAHMOOD A, it*, MAHMOOD Z, it*, MARCHINI N, it*, PERVEZ I, it*, SAGHEER S, it*, TANVIR W, it*, YASIN B, it*